Psykologi & Samtalsterapi

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder mot psykisk ohälsa som är grundade på psykologisk vetenskap, den mest kända formen är psykoterapi. Vi arbetar för bestående förändringar med väl beprövade metoder.

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi handlar om samtalsterapi där man behandlar tillstånd som depressionerångesttillståndpersonlighetsstörningar och annat som kan leda till psykisk ohälsa. Det kan även handla om smärthantering, stresstillstånd, rökavvänjning eller andra förändringar som kan leda till kris i livet. Några kända metoder för att behandla psykisk ohälsa är KBT, och psykodynamisk terapi. Fråga gärna våra psykologer om du vill ha råd eller tror dig behöva deras hjälp och vill boka en tid.