Företagshälsa

Vi arbetar för att kartlägga och förebygga fysisk och mental ohälsan bland personal och ledning hos våra företag. Vi erbjuder alltid snabb och professionell vård om dessa uppstår. Med rätt insatser hjälper vi företag förbättra arbetsmiljö och effektivitet som leder till ökad trivsel och hälsa på arbetsplatsen.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster

  • Naprapati – Behandling vid muskel- och ledvärk, stötvågsbehandling och dry-needling.
  • Diagnostiskt ultraljud – För snabb kontroll av muskler/leder så att adekvat vård kan erbjudas.
  • Rehabträning – sjukgymnastik vid återgång efter skada/besvär.
  • Psykologi – KBT, PDT, stresshantering, utmattning, krishantering eller handledning.
  • Hälsoscreeningar – av arbetsmiljö, psykosociala- och fysiska faktorer för kartläggning av kundens behov och föreslå åtgärd.
  • Hälsokontroller – Grundläggande hälsoprofilbedömning med labprover och tillägg av behovsanpassade tester.
  • Ergonomi- Genomgångar och belastningscreening, tips på hjälpmedel.
  • Hälsokick-off - Föreläsningar, event eller gruppaktiviteter.
  • Personlig träning – Individuellt eller i grupp med livsstilsrådgivning.