Avboka/Omboka

Behöver du avboka ditt besök hos oss så kontaktar du din terapeut via telefon eller e-post. 
Svar vi inte på telefonen kan det bero på att vi behandlar en annan patient. 

Skicka ett mail till din terapeut med information om vilken tid och datum du vill avboka/omboka.