Henrik Wallin

Leg. Psykolog

Jag har arbetat som psykolog inom psykiatri respektive habilitering sedan 2012. Utöver min grundutbildning har jag fördjupat mig i neuropsykologi och psykodynamisk psykoterapi. Som psykolog har jag arbetat med utredning och behandling från småbarnsålder upp till vuxna, med problem från neuropsykiatri och affektiva tillstånd till rådgivning och självförståelse. I behandling utgår jag från min psykodynamiska inriktning och är influerad av bland annat relationell och affektfokuserad psykoterapi. I kontakt med mig fokuserar vi framförallt på hur det är idag och hjälps åt att utmana det som är svårt. Ofta är historian viktig och den använder vi aktivt när vi förstår hur det kan bli idag. Fokus är mer på känslor än symptom. Jag tycker om att kombinera reflektion med ett aktivt liv, gärna ute i naturen. Det tar jag också med mig till möten i behandling.