Naprapatbehandling

Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen. Den naprapatiska manuella terapin syftar till att återskapa funktion och minska smärta i det neuromuskuloskeletala systemet genom att påverka strukturer i och omkring ryggraden och andra leder.

Vi erbjuder naprapati  i syfte att diagnostisera och behandla smärta i muskler och leder. Tillsammans jobbar vi för en förbättrad funktion i kroppen och en ökad förståelse för hur du kan förebygga återkommande besvär.

Hur går det till?

Vi jobbar med ett flertal behandlingsmetoder utifrån vad som kan vara lämpligt utifrån individens besvär och förutsättningar. Vi jobbar med manuell behandling av muskler, senor och leder och ibland med komplement av stötvåg eller dry-needling.