Hälsokontroller

Ohälsosamma levnadsvanor gör att många drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, stress och psykisk ohälsa. Idag finns den medicinska möjligheten att upptäcka tecken på ohälsa via noggranna kontroller i ett tidigt skede och företagen har ett ökande ansvar att se till att personalen mår bra. Det mesta tyder på att varje krona företaget lägger på friskvård och förebyggande åtgärder ger minst det dubbla tillbaka i form av minskade sjukskrivningar, ökad produktivitet och trivsel på arbetsplatsen.

Vi utformar våra hälsokontroller för era behov

Grunden är i regel en hälsoprofilbedömning med önskade tillval som du ser exempel på nedan:

  • Syntest, hörseltest
  • Konditionstest
  • Labtester med valbara testmarkörer
  • Ortopediska genomgångar av muskler och leder

Om man är osäker på vad som lämpligt kan man med fördel utföra en arbetsplatsanalys eller hälsoscreening som går snabbt och enkelt.  Samtliga prover och tester kan rapporteras på ett snyggt sätt så det blir tydligt om man senare vill kunna jämföra resultaten när det är dags för nästa kontroll. Sammantaget utgör detta en bra indikator på om det är några lämpliga åtgärder som bör sättas in.

Ring oss så berättar vi mer!