Ergonomi

Ergonomi innebär ett sätt att röra sig som för att minska risken att få arbetsrelaterade belastningsskador. Bra ergonomiska förutsättningar leder till ökad prestationsförmåga, produktivitet och kvalitet. 

Välkommen att kontakta oss om du eller din arbetsplats är i behov av en ergonomisk genomgång.