Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling / Shockwave är en fysikalisk metod där en serie av mekaniska tryckvågor med hög energi appliceras mot huden vid det smärtande området. Tryckvågorna transporteras sedan vidare via kroppens mjukdelar som till största del består av vatten och man får därför effekt både ytligt och på djupet. Stötvågsbehandling stimulerar och accelererar kroppens egna läkningsprocesser genom en aktivering av immunsystemet, ökad blodcirkulation och en ökad ämnesomsättning i cellerna. Tryckvågorna bryter även ned försvagad och smärtande ärrvävnad samt möjliga förkalkningar och ökar återuppbyggnaden av ny stark och frisk vävnad vilket minskar risken för återfall.

Stötvågsbehandling har även visat sig vara framgångsrik vid långvariga besvär som inte lyckats behandlats på annat sätt. Metodens höga effektivitet och de minimala biverkningarna gör den till ett väldigt bra alternativ till medicin, kortisoninjektioner eller kirurgi.

Exempel på smärttillstånd som stötvågsbehandling har visat sig ha god effekt på:

 • Axelsmärta (kalkaxel, senskador)
 • Tennis- och golfarmbåge
 • Kronisk ljumsk- hamstringssmärta
 • Trochanterit (smärta utsida höft)
 • Knäsmärta (Hopparknä, löparknä)
 • Benhinneinflammation
 • Hälsenesmärta
 • Hälsporre
 • Triggerpunkter

Det är vanligt att uppleva en smärtlindring och en förbättrad funktion efter 1-3 stötvågsbehandlingar. Mellan varje behandling krävs ca 5-10 dagars vila för att vävnaden ska hinna återhämta sig. En serie om 3-5 behandlingar är ofta tillräcklig, men vid envisa kroniska besvär kan det behövas fler än så.

Själva behandlingen kan vara smärtsam under några minuter, men detta övergår vanligtvis till en känsla av smärtfrihet direkt efter behandlingen. Upp till ett par dagar efter behandlingen kan man uppleva en ökad smärta i ett par dagar, det är helt normalt och beror på den lokala cirkulationshöjningen och den ökade metaboliska aktiviteten i området. Vid behov kan man ta smärtlindrande värktabletter, dock inte antiinflammatoriska mediciner då dessa kan hindra kroppens egna läkningsprocesser.

Även om du är smärtfri är rekommendationerna att avstå från intensiv aktivitet minst 48 timmar efter behandling. För bästa effekt bör man avstå från all provocerande belastning i början av behandlingen.

Vid dessa tillstånd kan du ej behandlas med stötvågsbehandling

 • Om du fått kortisoninjektion senaste månaden
 • Om du äter blodförtunnande medel som t ex waran, fragmin
 • Hjärtfel eller cirkulationsrubbningar
 • Akuta inflammationer i området
 • Cancer
 • Graviditet

Boka behandling online