Skapa ledningssystem

Alla företag har ett ledningssystem, några har många. Detta skapar röra och otydlighet för båda personal och kunder som kan leda till sjukskrivningar, kompetensflykt, ekonomiska bekymmer.m.m Listan kan göras lång.

Det finns internationellt utvecklade standarder för olika områden, tex. kvalitet, arbetsmiljö, yttre miljö, informationssäkerhet, som ett företag behöver hantera. Standarderna ger vägledning om vilka saker man ska tänka på för att få ett ledningssystem som bidrar till att företaget inom de olika områdena och på helheten leder till ständig förbättring och hållbarhet.

Utbildningarna bygger på standarderna men är mycket utformade med praktiska exempel från olika branscher.

Nu startar jag en ny utbildningsserie med fokus på kvalitet och arbetsmiljö/hälsa som även kan kompletteras med yttre miljö om så önskas. Utbildningarna kommer båda finnas som öppna utbildningar i våra lokaler på Sturegatan1 i Uppsala samt företagsinterna här eller på er hemmaplan.

Utbildningarna kommer att starta i april 2018

1 dags utbildning, Grundkurs i ”Skapa ledningssystem”

5 (3+2) dagars utbildning, Skapa ledningssystem

1 dagsutbildning, Göra internrevision

Datum kommer inom kort.

Vill du veta mer kontakta

Anna Vesterberg 

anna@hrcuppsala.se