Rehabträning/sjukgymnastik

Människokroppen är byggd för fysisk aktivitet och mår bättre om den används – under förutsättning att den används på rätt sätt! Ett strukturerat och funktionellt träningsupplägg bidrar till ökad neurologisk- och muskulär funktion och bättre hållfasthet i ben, senor och ligament och minskar risken för kroniska och återkommande besvär. Fysisk aktivitet höjer därmed livskvaliteten och minskar även risken för livsstilsrelaterade sjukdomar samt depressioner och stressrelaterade besvär.

Oavsett situation är den bästa metoden för utveckling att bygga en stabil grund och sedan utmana den på ett systematiskt sätt. Vi utför träningsprogram som är relevanta för dig som individ och dina förutsättningar. Det finns även möjlighet att delta i rehabgrupper med andra som har liknande besvär. Säg till under nästa besök så skriver vi upp dig på en icke bindande intresseanmälan.

Här följer några exempel på hur vi arbetar med träning:

  • För att komma tillbaka efter motions- eller arbetsrelaterad överbelastningskada
  • För snabb återgång till idrott efter skada
  • Öka prestationen inom din motions- eller idrottsgren
  • För att minska stelhet och värk samt förebygga skada på arbetet
  • Efter operation för att få tillbaka så god funktion som möjlig
  • Förbättrad hållning (postural kontroll)
  • Stärka upp svaga länkar vid kroniska eller återkommande besvär från tex rygg, nacke, axlar, knän eller fötter