Prestation

Hälso & Rehabcenter har ett nytt sätt att arbeta med kost- och livsstilsfrågor. Vi utför kroppsanalyser och ger råd efter mätresultaten och kundens förutsättningar och mål. För analysen använder vi oss av BIA-mätning (bioelektrisk impedansanalys), som är en vetenskapligt erkänd metod för mätning och analys av kroppens sammansättning och visar fördelningen mellan vätska, fett och muskelmassa. Den har hög validitet då man jämfört den mot vattenbad och röntgen och är godkänd att användas inom forskning och kliniskt bruk.

Varför är kroppens sammansättning intressant? Kroppen består till största del av vatten. För att man ska orka prestera ordentligt måste man ha tillräckligt med vätska i kroppen. Forskningen visar att en vätskeförlust på endast 2 % försämrar den fysiska prestationsförmågan. Vätskebrist ökar även risken för skador och smärtor i muskler och leder vilket kan vara det största hindret för att uppnå nya mål och varaktiga resultat. En annan viktig aspekt i prestationssyfte är hur vätskan är fördelad. Den största andelen bör finnas inne i cellerna (ICV) och en mindre andel utanför cellerna (ECV). Mätningen visar fördelningen mellan ICV och ECV.

En ofördelaktig fördelning av fett och muskler har en klar negativ inverkan på prestationen. Oavsett mål eller idrott så är det fördelaktigt med en välanpassad fördelning mellan fett- och muskelmassa. Dessa värden är särskilt intressanta inför en tävlingssäsong eller individuella satsningar. Med BIA-värden som underlag kan rådgivningen individanpassas för att optimera din prestation och dina resultat. En uppföljning avslöjar sedan hur din träning har påverkat din kroppssammansättning och resultaten blir mätbara. Detta i kombination med motiverande samtal och tydlig målsättning ger dig mycket goda förutsättningar att uppnå dina träningsmål.

Vi arbetar evidensbaserat i så stor utsträckning som möjligt. Kontakta oss gärna om du har frågor kring detta.