Naprapatens område

NaprapatiNaprapati betyder enkelt översatt ”korrigera orsak till lidande” och har ursprungligen samma grunder som kiropraktiken. Naprapaternas specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion och sjukdomar. Detta innebär att man diagnosticerar, behandlar och rehabiliterar, smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, led eller muskler.

Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre funktion i rörelseapparaten, och genom att identifiera och stärka de svaga länkarna i kroppen minskar risken för återkommande besvär. För att kunna erbjuda en korrekt behandling genomgår alla patienter en grundlig undersökning där man utöver de kliniska testerna även tar hänsyn till patientens livssituation och aktivitetsnivå. Det är även naprapatens ansvar att se till att du rekommenderas vidare till annan vårdinstans om vidare utredning behövs.

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som djupverkande massage och töjningstekniker. Andra bra komplement är stötvåg och i vissa fall laser, elektroterapi och tejpning. Behandlingen följs ofta upp med ergonomiska råd som att sitta, stå, ligga och lyfta rätt eller individuella träningsprogram för bättre rörlighet, styrka, stabilitet, balans, koordination och kroppshållning. När naprapati och rätt typ av träning kombineras skapas de bästa förutsättningarna för goda och varaktiga resultat.

Utbildningen på Naprapathögskolan i Stockholm är 4-årig. Efter avslutad godkänd utbildning och ett praktikår hos naprapat och inom sjukvården kan man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Naprapater lyder därmed precis som alla andra legitimerade yrkesutövare under Hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar. Det medför naturligtvis en ökad trygghet för patienterna. Vill du läsa mer om naprapati kan du göra det på naprapatförbundets hemsida »

Som medlem i svenska naprapatförbundet är man patient- och ansvarsförsäkrad. Förbundet stödjer även forskning, sätter upp etiska regler för naprapater, arbetar med patientsäkerhetsfrågor och erbjuder kvalificerad fortbildning samt verkar för att befästa och stärka naprapatins roll inom övrig hälso- och sjukvård.

Boka behandling online