Mia Ström, Leg Fysioterapeut

 

Jag är legitimerad Fysioterapeut med 3-årig universitetsutbildning och har jobbat inom privata sektorn i 10 år. Jag har vidareutbildning inom ortopedisk medicin (OMI) och akupunktur. Som Fysioterapeut är jag specialiserad på besvär från rörelseapparaten. Jag använder mig mycket av manuella tekniker, t.ex manipulationer, massage, stötvåg och akupunktur i behandlingen av patienter. Även träning utgör oftast en stor del i behandlingen, både i förebyggande syfte och som en del i rehabiliteringen. Målet är att patienten efter avslutad behandling ska få med sig verktyg och kunskap för att besvären inte ska komma tillbaka.

mia@hrcuppsala.se

Boka Online