Läkarmottagning

Leg läk och specialist i Allmänmedicin Carl Lezek Sinclair kan exempelvis hjälpa dig med följande:

Som allmänläkare är man specialist på att möta patienter med alla typer av hälsofrågor. Det kan vara allt från enklare fysiska sjukdomar och djupa depressioner. För att kunna göra en korrekt bedömning och sätta in rätt behandling krävs en kombination av teoretiska kunskaper och lång erfarenhet.

Vi utför även blodprov, vaccinationer, sätta injektioner im eller sc samt i leder och utfärdar olika typer av intyg samt läkemedelsförskrivning.

Ett vanligt besök är 20 min och ett längre besök är 40 min