Kvalitetspolicy

HRC jobbar förebyggande och behandlande av fysisk- och mentalohälsa med ett professionellt, personligt och effektivt omhändertagande genom att flera professioner kan arbeta ihop för individens bästa.

Detta uppnås med hjälp av  teamarbete, goda medicinska kunskaper, kliniskt välbeprövade metoder och uppdateringar inom vetenskapens senaste rön samt kontinuerlig uppföljning och förbättring av verksamhetens resultat och våra kunders/patienters upplevelser.