Kostregistrering

Kostregistreringen ger ett mått på hur hälsosamma matvanor du har och hur väl de överensstämmer med din målsättning. Den utförs under fyra-fem valfria dagar, varav en helgdag. Den visar energiintag, energifördelning och intag av de viktigaste vitaminerna och mineralerna. Även kvaliteten på de energigivande näringsämnena analyseras. Utifrån detta underlag diskuteras vilka förändringar som kan göras utifrån dina mål och förutsättningar. Tillsammans med en kroppsanalys ger den en mycket bra bild av ditt utgångsläge, vilket ökar förutsättningarna för en realistisk målsättning och en lyckad rådgivning. Analysen kan levereras i samband med en kostrådgivning eller per e-post.

För mer info vänligen kontakta jannica@hrcuppsala.se