Kim Stjernström Leg Psykolog

Jag är legitimerad psykolog med KBT-inriktning sedan 2006. Har en bred erfarenhetsbas, och har jobbat på flera vårdnivåer i framför allt den offentliga sfären. Mest erfarenhet har jag av att jobba med olika affektiva tillstånd i vuxenpsykiatrin, särskilt med bipolär sjukdom och med färdighetsträning för att utveckla förmågan att hantera känslor. Har även jobbat med stress-, ångest-, och depressionstillstånd i primärvård och på studenthälsa. Utredning av och behandling vid olika neuropsykiatriska tillstånd tillhör också min kompetensbas, liksom interventioner vid olika typer av smärttillstånd. Som behandlare vill jag att du ska känna dig sedd, bekräftad, och kanske aningen utmanad, för att på så sätt komma vidare i situationer som du känner är för svåra att hantera på egen hand. Jag bidrar med psykologisk kompetens, och du med självkompetens – och tillsammans utarbetar vi en framkomlig väg.

Välkommen att kontakta mig för mer information och bokning eller boka on-line

kim@hrcuppsala.se

Tel: 073- 430 96 67

Boka Online