KBT/samtalsterapi

Från 1 april 2018 kommer det att finnas leg psykolog på plats för KBT/ samtalsterapi