Hälsokontroller

Ohälsosamma levnadsvanor gör att många drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, stress och psykisk ohälsa. Idag finns den medicinska möjligheten att upptäcka tecken på ohälsa i ett tidigt skede. Förebyggande åtgärder tillsammans kan förebygga livstilssjukdomar och skapa friska, hälsosamma medarbetare och företag.

Minska sjukskrivningar, öka trivsel och produktivitet

Undvik att medarbetare underpresterar p.g.a obalanser, brister eller begynnande ohälsa.

Vi utför skräddarsydda hälsokontroller för att matcha era behov

Vi kan tex erbjuda:

– Livstilsanalyser

– Blodtryck, syntest, hörseltest

– Konditionstest

– Kroppsammansättningsmätningar, BMI och midjemått

– Blodprofiler

– Psykosociala analyser och mental coaching

– Ortopediska genomgångar av muskler och leder

– Ergonomisk genomgång på arbetsplats

Hör gärna av er och se vad vi kan göra för att öka trivseln, effektiviteten och minska sjukfrånvaron inom ditt företag