Hälsa & viktnedgång

Hälsovägledning

Vi coachar dig till livsstilsförändringar, med fokus på kost och fysisk aktivitet, men även andra aspekter berörs såsom sömn, stress, rökning och alkohol. Vi gör en nulägesanalys och hjälper dig med målsättning, motivation, planering, stöttning och uppföljning. 

Viktnedgång

När det gäller viktnedgång eftersträvar vi i första hand en bättre kroppssammansättning, det vill säga mindre fettmassa och mer muskelmassa, och förlitar oss inte enbart på vågen. En förbättrad kroppssammansättning har en större inverkan på hälsan än vad vikten har, och gör kroppen fastare och snyggare formad. Kroppssammansättningen mäter vi med hjälp av en BIA-mätare. Vi arbetar evidensbaserat både avseende råden om kost och fysisk aktivitet.