Fysioterapi

Fysioterapeuter har en 3-årig universitetsutbildning och är legitimerade (tidigare Sjukgymnastutbildningen).  Lyder under hälso och sjukvårdens lagar samt är patient och ansvarsförsäkrade. En fysioterapeut är specialiserad på olika former av belastningsskador från rörelseapparaten.

Vår fysioterapeut har arbetat inom privata sektorn och företagshälsovård i 10 år. Hon har vidareutbildning inom ortopedisk medicin (OMI) och akupunktur. Fysioterapeuter använder sig av olika manuella tekniker såsom manipulationer, massage, akupunktur och stötvågsbehandling. Även träning utgör oftast en del i behandlingen, både i rehabiliteringssyfte och förebyggande.