Företagshälsa

Vi arbetar för att kartlägga och förebygga den fysiska och mentala hälsan hos personal och ledning hos våra företag. Vi erbjuder alltid snabb och professionell vård om fysisk och mental ohälsa uppstår. Med rätt insatser hjälps vi åt att förbättra företagens effektivitet och arbetsmiljö som leder till bättre och långvarig hälsa och ökad trivsel på arbetsplatsen.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:
 • Naprapati, fysioterapi – Behandling vid muskel- och ledvärk, stötvågsbehandling, akupunktur/dry-needling.
 • Diagnostiskt Ultraljud – För snabb kontroll av muskler/leder så att adekvat vård kan erbjudas i god tid.
 • Rehabträning – sjukgymnastik eller vid återgång efter skada/besvär individuellt eller i grupp.
 • Psykologer – KBT, ACT, PDT, stresshantering, utmattning, krishantering eller handledning.
 • Hälsoscreeningar – av arbetsmiljö, psykosociala och fysiska faktorer för kartläggning av kundens behov och hitta lämpliga insatser.
 • Hälsokontroller – en vanlig grund är hälsoprofilbedömning med labprover och tillägg av behovsanpassade tester.
 • Ergonomigenomgångar/belastningscreening, hjälpmedel.
 • Hälsokick-offer, föreläsningar eller event/gruppaktiviteter
 • Personlig träning – individuellt eller i grupp, kost/livsstilsrådgivning.
 • MammaMage – spec riktad återträning för bästa möjliga återgång till arbete efter en graviditet.
 • Yoga, mindfullness.

Vill ni ha mer information använd kontaktformuläret eller maila oss på info@hrcuppsala.se

Dina kontaktuppgifter

 

Svara på följande fråga så vi vet att du är människa och inte någon spam-robot