Ergonomi

Besvär eller skador i muskler och leder är en av de vanligaste orsakerna till att människor är borta från arbetet.

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan så att man förebygger risker för ohälsa och olycks­fall. Detta leder till att prestations­förmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksam­heten. När man gör ergonomiska förbättringar i verksam­heten kan det påverkar det personalens direkta förut­sättningar men även organisatoriska förut­sättningar på sikt.

Våra ergonomitjänster:

-Ergonomisk genomgång av din arbetsplats. Kan vid behov föregås av en kort föreläsning i grupp.

-Utbildning i lyftteknik eller anpassad belastningsergonomi utifrån olika arbetsmoment.

-Förmedla kontakter och hjälpa till vid eventuella inköp av ergonomiska hjälpmedel.

-Utredning och rapportering av belastningsergonomi utifrån arbetsmiljöverkets krav.