Ergonomi

Besvär eller skador i muskler och leder är en av de vanligaste orsakerna till att människor är borta från arbetet.

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan så att man förebygger risker för ohälsa och olycks­fall. Detta leder till att prestations­förmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksam­heten. Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbets­miljön. När man gör ergonomiska förbättringar i verksam­heten ska de beröra såväl arbets­tagarnas förut­sättningar som tekniska och organisatoriska förut­sättningar.

Våra ergonomitjänster:

-Ergonomisk genomgång av din arbetsplats. Kan vid behov föregås av en kort föreläsning i grupp.

-Utbildning samt information i lyftteknik och belastningsergonomi.

-Förmedla kontakter och hjälpa till vid eventuella inköp.