Dry needling/Akupunktur

 När man får behandling med akupunktur används tunna, sterila nålar som sticks in på bestämda punkter på kroppen. Ibland får man även stimulering av punkterna med svag ström genom nålarna. Vilka punkter som behandlas beror på var man har ont. När man får behandlingen frigörs bland annat kroppens egna smärtstillande ämnen, så kallade endorfiner, vilket minskar smärtan. Akupunktur kan till exempel användas om man har värk i nacke, axlar, rygg, muskler och leder, samt olika typer av nervsmärtor. Man kan även behandlas med akupunktur vid tex. stress, migrän eller annan huvudvärk, illamående och mensvärk.

Dry Needling

Dry needling är en akupunkturteknik som används för att få muskler att slappna av och släppa lokala kramper. Genom att upprepat sticka nålen i det lokalt spända området uppkommer muskelsammandragningar. När dessa sammandragningar upphör får du en mer avslappnad muskel och mindre värk. Dry needling kan även användas för att behandla akuta och kroniska muskel/senfästesinflammationer och överbelastningsskador, tex tennisarmåge. Man penetrerar då skadeområdet med en akupunkturnål vid upprepade tillfällen för att starta en mikroblödning, blödningen startar i sin tur en läkningsprocess.

Hur fungerar akupunktur?

Västerländska studier på djur och människor har visat att det är nervsystemet som skapar effekterna av akupunktur. Nålarna aktiverar nervtrådar i hud och muskler. Nervtrådarna skickar impulser till ryggmärgen och vidare till hjärnan. Impulserna leder till att kroppens egna smärtstillande ämnen, så kallade endorfiner, frigörs. Endorfiner liknar morfin och har en lugnande och avslappnande effekt som kan göra att man får mindre ont.

Även så kallade transmittorsubstanser, det vill säga kemiska ämnen som hjälper till att föra över information i hjärnan och nervsystemet, påverkas av akupunktur. Vissa impulser som annars skulle upplevas som smärtsamma sorteras därmed bort i ryggmärgen.

När bör man inte få akupunktur?

Om man har ökad blödningsrisk bör man inte behandlas på grund av risk för allvarliga blödningar.

Om man är svårt sjuk eller infektionskänslig bör man inte behandlas på grund av infektionsrisken.

Om man har pacemaker bör man endast få elektrisk stimulering av akupunkturpunkter om det finns tillgång till speciell övervakningsutrustning.

Om man är gravid bör man inte få akupunktur under de första tre månaderna annat än mot illamående.

Om man är rädd för nålar och stick kan akupunktur vara olämplig som behandling.