Chefscoching

Ett gott ledarskap, tydligt och coachande, är en viktig friskfaktor i arbetslivet och kan göra betydande skillnad för er organisations resultat.
Chefer har stor påverkan på den upplevda arbetsmiljön och medarbetares prestation, och behöver rätt kompetens och stöd för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina medarbetare, och därigenom goda resultat.
Men chefen är också bara en människa som själv kan behöva coaching för att skapa balans i livet.
I min modell jobbar vi med ”De tre Jagen”. Det egna jaget, professions jaget och relations jaget. Vi kartlägger behov av utveckling och målsätter dem.

Med chefscoaching uppnår du resultat som:

  • Ökad självkännedom och personlig utveckling
  • Styrka att hantera och driva förändring
  • Ökad motivation, prestation, och resultat
  • Verktyg för ett hälsosamt ledarskap
  • Ökad kommunikationsförmåga
  • Trygghet i din roll som chef

Jag hjälper dig att få nya infallsvinklar och guidar dig till bestående förändring, så du kan ändra sättet att arbeta tillsammans med andra.

Jag har själv arbetat som chef i många år innan jag startade eget och min coaching innehåller även stöd i företags/organisationsutveckling. Jag kommer ge dig konkreta råd och verktyg som du kan prova och använda redan nästa dag på jobbet.

Coaching brukar pågå i 1 år med träff 1 ggr i månaden men det är individuellt. De två första månaderna ses vi var 14:e dag
För mer info ring eller maila Anna Vesterberg 0761- 88 52 14
anna@hrcuppsala.se