Carl Leszak Sinclair, Leg läkare allmänmedicin specialist

Som allmänläkare är man specialist på att möta patienter med alla typer av hälsofrågor. Det kan vara allt från lättare fysiska sjukdomar till djupa depressioner. För att kunna göra en korrekt bedömning och sätta in rätt behandling krävs en kombination av teoretiska kunskaper och lång erfarenhet.

Jag har arbetat många år både inom akutmedicin och primärvård och på Kry, telemedicin, i Norge under 5 år.

cls@hrcuppsala.se

Välkommen att boka tid hos mig

Boka Online