Anna Vesterberg, VD, Lednings- och verksamhetsutvecklare

Jag har jobbat i eget bolag de senaste 10 åren med att stödja ledningar och ledare på olika nivåer att utveckla företag/organisationer eller chefen själv i huvudsakligen genom chefscoaching, affärs- och organisationsutveckling, kvalitet, arbetsmiljö/hälsa (SAM, OSA och rehab), yttre miljö och projektledning.

Har även arbetat med att utbildat och certifierat i kvalitetsledningssystem för vård och omsorg samt hjälpt andra organisationer/företag med kvalitets/arbetsmiljö/miljöcertifieringar.

Tidigare arbetade jag  bl.a som  projektledare, första linje-, mellan och högsta chef inom offentlig hälso- och sjukvård och landsting samt privat under många år och skaffat mig  både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet/förståelse när det gäller ledning- och styrningsfrågor ur både ett ledar- och medarbetarperspektiv.

Jag blev licensierad tränare i styrketräning, spinning, Body Pump mm. i slutet av 90 talet och har PT – tränat, instruerat och jobbat med att utbilda instruktörer.

Jag kommer hålla coaching, rådgivning och utbildningar.

Du är välkommen att boka mig on-line eller skicka mig ett meddelande på mailen så återkommer jag

anna@hrcuppsala.se

Boka Online