Anna Vesterberg, VD, Lednings- och verksamhetsutvecklare

Jag heter Anna Vesterberg och har jobbat i eget bolag de senaste 10 åren med att stödja ledningar och ledare på olika nivåer att utveckla företaget eller cheferna själva, chefscoaching, genom affärs- och organisationsutveckling, kvalitet, arbetsmiljö/hälsa (SAM, OSA och rehab), yttre miljö och projektledning.

Har även arbetat med att utbilda i kvalitetsledningssystem för vård och omsorg samt hjälpt organisationer med kvalitets/arbetsmiljö/miljöcertifieringar. Tidigare har jag bl.a arbetat  som  projektledare, första linje-, mellan och högsta chef inom offentlig hälso- och sjukvård (inom administration) samt privat. Jag blev licensierad tränare i styrketräning, spinning, Body Pump mm. i slutet av 90 talet och har PT – tränat, instruerat och jobbat med att utbilda instruktörer.

anna@hrcuppsala.se